Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Stamceltransplantatiecentrum

In het stamceltransplantatiecentrum (SCT) voeren wij met een team van kinderhematologen, kinderimmunologen en kinderoncologen stamceltransplantaties uit. Het centrum is een gezamenlijk programma van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum, waarin de kennis en expertise van beide organisaties gebundeld is. Het centrum bevindt zich op de afdeling Hemato-oncologie in het Prinses Máxima Centrum.

Wij voeren stamceltransplantaties voor kinderen en tieners uit met o.a.:
  • recidiverende (terugkerende) leukemie/very high risk leukemie
  • myelodysplastisch syndroom/beenmergfalen (ernstige aplastische anemie)
  • Fanconi Anemie
  • bepaalde stofwisselziekten (bv. Hurler syndroom)
  • soms komen ook andere diagnoses in aanmerking voor allogene stamceltransplantatie

Kliniek

In de kliniek zijn ongeveer 15 kamers beschikbaar voor transplantatie-patiënten. Die kamers noemen we ouder kind-kamers. U en uw kind beschikken ieder over een eigen verblijfsruimte. 10 kamers hebben speciale luchtbehandeling-voorzieningen. Die worden gebruikt voor kinderen die langdurig verhoogd infectiegevoelig zijn. Hier gelden extra veiligheidsmaatregelen. Als dit voor uw kind nodig is, zal dit aan u toegelicht worden. 

 

Polikliniek

Op de polikliniek kijken we in het natraject o.a. of het afweersysteem van uw kind zich voldoende herstelt. Ook letten we met name op tekenen van infectie of transplantatieziekte (omgekeerde afstoting).  Als er voldoende afweerherstel is, dan krijgt uw kind opnieuw de verplichte vaccinaties zoals kinderen op jonge leeftijd die krijgen op het consultatiebureau. Door de behandeling heeft uw kind deze vaccinaties opnieuw nodig.


De ontwikkeling van uw kind centraal

Ondanks de ernstige ziekte en de ingrijpende behandeling die uw kind ondergaat, streven we er binnen het stamceltransplantatiecentrum naar de normale ontwikkeling van uw kind te bevorderen. Daarbij vinden we het belangrijk de medisch-traumatische stress van uw kind zo laag mogelijk te houden. Ook goede communicatie en afstemming omtrent uw kind en u zijn onderwerpen die passen bij het bieden van deze ontwikkelingsgerichte zorg.

Met dit uitgangspunt is ons centrum ontworpen en ingericht. Naast de ouder kind-kamers zijn er diverse voorzieningen zoals een tienerlounge, een ontdekplek, theater, onderwijsvoorzieningen en diverse tuinen. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle voorzieningen in ons centrum.

In de transplantatiefase is uw kind bijzonder kwetsbaar. De zorg ligt daarom primair bij het transplantatieteam. Pas is een latere fase kan de zorg gedeeld worden met een shared care centrum.


Stamceltransplantatie bij kinderen in Nederland

Jaarlijks wordt er in Nederland een beperkt aantal stamceltransplantaties bij kinderen uitgevoerd. Dit vereist veel expertise en daarom is deze complexe zorg geconcentreerd in twee expertisecentra; één in het Leids Universitair Medisch Centrum/Willem-Alexander Kinderziekenhuis te Leiden en één in Utrecht. Hier leest u meer over de organisatie van stamceltransplantatie in Nederland.


Verwijsprocedure
Patiënten vanuit het Máxima of WKZ kunnen worden doorverwezen via het daarvoor bestemde aanmeldformulier in HiX. Overige patiënten kunnen worden aangemeld via het formulier aanmelding patiënt voor SCT in het Máxima.

Daarnaast kunnen uit centra waarmee het Máxima hiervoor een overeenkomst heeft, minderjarigen die een potentiele donor zijn voor hun volwassen broer of zus, bij het Máxima worden aangemeld voor keuring en beenmergafname. Dit kan met het formulier aanmelding minderjarige donor – keuring externe donor.

Contactgegevens 

Stamceltransplantatie coördinatie

Telefoon 088 97 29298

Afdeling hemato-oncologie