Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Stamceltransplantatiecentrum

In het stamceltransplantatiecentrum voert een team van kinderhematologen, kinderimmunologen en kinderoncologen allogene stamceltransplantaties uit. Het centrum is een gezamenlijk programma van het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het Prinses Máxima Centrum, dat de kennis en expertise van beide organisaties bundelt. Het centrum is gevestigd op de afdeling hemato-oncologie in het Prinses Máxima Centrum.

We doen stamceltransplantaties (SCT) bij kinderen en jongeren:
  • Terugkerende leukemie/zeer risicovolle leukemie
  • Myelodysplastisch syndroom/beenmergfalen
  • Fanconi-bloedarmoede
  • Bepaalde stofwisselingsziekten (bijv. Hurler-syndroom)
  • Andere ziekten waarvoor een allogene SCT nodig is  

Kliniek
Er zijn ongeveer vijftien kamers met daaraan vast een kamer voor de ouder(s). Tien van deze kamers hebben een speciale luchtbehandeling. Deze zijn voor kinderen die langdurig gevoelig zijn voor infecties. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen die we uitleggen als ze nodig zijn voor jouw kind.

Polikliniek
In de polikliniek controleren we of het immuunsysteem van jouw kind na de SCT voldoende herstelt. Ook zoeken we naar tekenen van infectie of transplantatieziekte. Vanwege de SCT heeft jouw kind alle vaccinaties nodig die hij of zij eerder in de kliniek heeft gekregen. Jouw kind krijgt ze als hij of zij voldoende immuun is.

Ontwikkeling van het kind centraal
Ondanks de ziekte en de grondige behandeling willen we de normale ontwikkeling van jouw kind zoveel mogelijk bevorderen. We proberen de medische traumatische stress van hem/haar zo laag mogelijk te houden. Ontwikkelingshulp omvat ook een goede communicatie en coördinatie.

Met dit in het achterhoofd is ons centrum ontworpen en uitgerust. Naast de ouder-kind kamers zijn er diverse voorzieningen zoals de tienerlounge, de ontdekkingsruimte, het theater, de school en diverse tuinen met sportfaciliteiten. Hier vind je een overzicht van alle voorzienigen in ons centrum.

Tijdens en rond de SCT is jouw kind extra kwetsbaar. Daarom ligt de zorg in die periode bij het transplantatieteam. Pas in een latere fase kan de zorg deels door een gezamenlijk zorgcentrum worden verleend.

Stamceltransplantatie bij kinderen in Nederland
Elk jaar wordt in Nederland een beperkt aantal stamceltransplantaties bij kinderen uitgevoerd. SCT vereist veel expertise en daarom is deze complexe zorg geconcentreerd in twee expertisecentra: één bij het Leids Universitair Medisch Centrum/Willem-Alexander Kinderziekenhuis in Leiden en een bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Hier kun je meer lezen over de organisatie van stamceltransplantatie in Nederland.

Verwijzingsprocedure
Kinderen uit het Máxima of WKZ kunnen worden doorverwezen via het juiste aanvraagformulier in HiX. Andere kinderen kunnen zich via het patiëntenregistratieformulier voor SCT in Máxima laten registreren.

Daarnaast kunnen vanuit centra waarmee het Máxima een samenwerking heeft, kinderen die een potentiële donor zijn voor hun volwassen broer of zus, bij het Máxima worden geregistreerd voor onderzoek en beenmergafname. Dit kan met het formulier aanvraag minderjarige donor - onderzoek externe donor.

Contact
Telefoon 088 97 29298