Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

De school

Het Prinses Máxima Centrum wil dat kinderen zich, ondanks hun ziekte, zo gewoon mogelijk op alle gebieden kunnen ontwikkelen. Het Máxima ondersteunt en stimuleert hen daarbij. Dit noemen we ontwikkelingsgerichte zorg. School speelt een belangrijke rol bij de ontwikkeling van kinderen. Voor een ziek kind is het belangrijk en fijn als onderwijs door kan gaan. Daar helpt de Educatieve Voorziening (EV) bij.

Na de diagnose van je kind neemt een consulent van de EV contact met je op en, na toestemming, ook met de thuisschool. De consulent maakt samen met jou en de thuisschool een plan om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. Het is ook belangrijk dat je kind contact blijft houden met de klas. Gedurende de hele behandeling houdt de consulent contact met de thuisschool.

Tijdens de opnames in het Máxima geven de consulenten les in de klas of op de kamer. Daarbij sluiten zij aan bij het lesprogramma van de thuisschool.

Les in de klaslokalen
In principe komen kinderen naar het klaslokaal. Ook kinderen die voor controle of dagbehandeling komen, zijn welkom. Vraag wel aan de verpleegkundige of je kind naar het klaslokaal mag.

Kleuters werken met het ontwikkelingsmateriaal dat in het lokaal aanwezig is. Kinderen vanaf groep 3 tot en met het voortgezet onderwijs gebruiken lesmateriaal dat zij zelf meenemen.

De klaslokalen vind je op de eerste verdieping, linksaf bij Muziekids. Het lokaal voor het voortgezet onderwijs zit voor de klapdeur, de lokalen voor groep 1/2 en groep 3 t/m 8 zitten na de klapdeur.

De klaslokalen zijn open op schooldagen van 10.00-12.00 uur (basis- en voortgezet onderwijs) en van 13.00-15.00 uur (alleen basisonderwijs).

Les op de kamer
Wanneer je kind niet van de kamer kan of mag, bijvoorbeeld omdat het koorts heeft of in isolatie is, komt de consulent langs om daar les te geven.

Contact