Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

De PEM: ouders, verzorgers en survivors over hun ervaringen met de zorg

Ervaringen van kinderen, ouders/verzorgers en survivors zijn een belangrijke bron van informatie om de zorg- en dienstverlening in het Máxima te verbeteren. Daarom gaan we regelmatig naar de ervaringen met de zorg vragen door middel van vragenlijsten. We willen graag weten: Hoe wordt de zorg ervaren? Geven artsen en verpleegkundigen goede uitleg over de ziekte en behandeling? Voelt het kind en/of voelen de ouder(s) zich veilig en comfortabel? De resultaten van de meting kunnen we onderling en met andere ziekenhuizen vergelijken.

 

De Patiëntervaringsmonitor (PEM) is speciaal ontwikkeld om patiëntervaringen op betrouwbare wijze te meten. De monitor is samen met patiënten opgesteld en wordt door een veel Nederlandse ziekenhuizen al gebruikt. Er is een vragenlijst voor kinderen van 8-17 jaar, ouders/verzorgers en volwassenen die op de LATER-poli komen.

Betrouwbare meting
De PEM maakt gebruikt van vragenlijsten van het Picker Instituut die ontwikkeld zijn op basis van acht principes  van persoonsgerichte zorg: Snel toegang tot betrouwbare zorg, effectieve behandeling door betrouwbare zorgverleners, continuïteit van zorg, betrokkenheid bij en ondersteuning voor familie en naasten, duidelijke informatie, communicatie en ondersteuning bij verzorging, meebeslissen in het behandeltraject, emotionele ondersteuning, inlevingsvermogen en respect, aandacht voor fysieke- en omgevingsaspecten.

Hoe werkt het?
Het kind of de ouders/verzorgers ontvangen in de afsprakenbrief informatie over deze vragenlijst. Na het (poli-)bezoek of de opname in het Máxima krijgt het kind of de ouders/verzorgers, of de survivor, een uitnodiging per e-mail om de vragenlijst in te vullen. Dat kan (thuis) op een computer, smartphone of tablet. Om privacy te waarborgen wordt de vragenlijst verstuurd door een onafhankelijk bureau Expoints. Dit bureau voert de meting uit en rapporteert aan het Máxima.

Anoniem
Deelname aan de vragenlijst is geheel vrijwillig en heeft geen enkele invloed op het bezoek of verblijf in het Prinses Máxima Centrum.  De antwoorden worden anoniem verwerkt. Wij weten niet wie een vragenlijst heeft ontvangen of ingevuld. Het kind of ouders/verzorgers kunnen overigens bezwaar maken tegen het ontvangen van deze vragenlijst of kunnen zich afmelden voor verdere deelname via een link in de uitnodigingsmail.

Wat doen we met de resultaten?
Uitkomsten van de vragenlijst kunnen we vergelijken tussen teams, afdelingen of andere (kinder)ziekenhuizen, om zo van elkaar te leren en verbetermaatregelen te treffen. Ook kunnen de PEM-resultaten gebruikt worden in de landelijke vergelijking tussen ziekenhuizen uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Vragen?
Heb je vragen of wil je bezwaar maken voor het delen van je naam en e-mailadres met meetbureau Expoints voor het ontvangen van deze vragenlijst. Mail dan naar info@prinsesmaximacentrum.nl.

Lees verder: Picker institute. About us: Principles of Person Centered care.