Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Goede Zorg Proef Je in het Máxima

Gita Gallé ondertekende namens de raad van bestuur de intentieverklaring Goede Zorg Proef Je. Wij vervullen een voorbeeldrol bij het aanbieden van gezonde voeding aan kinderen, ouders en medewerkers. 

Gita Gallé ondertekende op woensdag 7 februari, namens de raad van bestuur, de intentieverklaring ‘Goede Zorg Proef Je’. Zij vertelt: ‘Als Máxima, als kinderoncologisch centrum hebben we een voorbeeldrol. Iedereen kijkt naar ons, welk voedingsaanbod hebben wij? Kun je wel gezond en duurzaam eten in het Máxima? Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat goede voeding kinderen helpt bij het herstel van ziekte en het doorstaan van de behandeling. Dat is voor veel kinderen en hun ouders in het Máxima een extra uitdaging en dat willen we faciliteren. Wij behoren tot een groep van 60 ziekenhuizen die kennis uitwisselt om de doelen uit de intentieverklaring te behalen, dat is leerzaam en schept een band.’ 

Stap voor stap 
Duurzaamheid is een speerpunt van het Máxima. Claudia Alflen, manager facilitair bedrijf: ‘We hebben aandacht voor duurzame voeding. Zo zijn er meer plantaardige gerechten, is er meer groente en fruit in het aanbod van het restaurant en wordt minder voedsel verspild.’ De ondertekening van de intentieverklaring is één van de kaders voor de voedingsvisie van het Máxima. Claudia: ‘Wij realiseren stap voor stap een duurzamer voedingsaanbod voor onze kinderen en hun ouders, medewerkers en bezoekers. We stimuleren de gezonde keuze. Cruciaal blijft dat er wat te kiezen valt, en dat ouders en kinderen zelf de regie houden over wat ze wanneer eten. Volwassenen en medewerkers maken (on)bewust hun eigen keuzes. Voor ernstig zieke kinderen die ook nog vaak misselijk, moe of kieskeurig zijn, is dat een echte uitdaging. Met alle zorgprofessionals, het facilitair bedrijf, de diëtisten en andere betrokkenen werken we samen aan de gezonde omgeving en worden ons steeds meer bewust van het belang van goede voeding voor onze kinderen én onszelf. Dat doen we op basis van een heldere voedingsvisie en focus op de doelen in de intentieverklaring.’ 

Nationaal 
Gezonde voeding in ziekenhuizen is één van de aandachtspunten in het Nationaal Preventieakkoord, dat in 2018 is ondertekend door het ministerie van VWS en 70 partijen, waaronder de Alliantie Voeding in de Zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Het streven is dat in 2025 50% van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft voor patiënten, bezoekers en medewerkers, en in 2030 álle ziekenhuizen. Gezamenlijk wordt ingezet op gezondere voeding, een gezondere voedselomgeving en het eten van producten uit de Schijf van Vijf als de basis van een gezond voedingspatroon. Als Prinses Máxima Centrum willen wij het voedingsaanbod en de eetomgeving verder optimaliseren. Daar wordt al lange tijd hard aan gewerkt en in het afgelopen jaar zijn flinke stappen gemaakt, door o.a. een nieuwe keuken in het restaurant.