Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

default.prinses_maxima_centrum

Acute lymfatische leukemie (ALL)

Acute lymfatische leukemie (ALL) is de meest voorkomende vorm van kinderkanker. In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 110 kinderen de ziekte. ALL komt bij kinderen van alle leeftijden voor, met een piek rond het derde en vierde levensjaar. Bij ALL is er sprake van een ongeremde deling en groei van lymfocyten, een bepaald soort witte bloedcellen. Daardoor is er geen ruimte meer voor de aanmaak van gezonde bloedcellen.

In de folder Acute lymfatische leukemie lees je alle informatie over deze ziekte. Hieronder vind je vast de belangrijkste informatie.

Oorzaken

In leukemiecellen wordt vaak een beschadiging in het DNA gevonden. Deze beschadiging komt alleen in de leukemiecellen voor en niet in de gezonde lichaamscellen. Waarom dit zo is, is onduidelijk. Het is dan ook grotendeels onbekend waarom een kind leukemie krijgt. Een enkele keer heeft de ziekte een relatie met een aangeboren afwijking of ziekte, zoals het syndroom van Down.

Klachten

Kinderen met leukemie kunnen last hebben van steeds terugkerende infecties en koorts, bloedarmoede, bloedneuzen, snel optredende blauwe plekken, kleine puntvormige paarsrode plekjes, lang nabloedende wondjes en botpijnen. Het is vooral de combinatie van deze klachten die op leukemie wijst. Ook kunnen er opgezette lymfeklieren en een vergrote lever, milt of zaadbal zijn.


Hoe stellen we de diagnose?

Soms is de diagnose meteen duidelijk na bloedonderzoek, maar meestal is het nodig beenmerg en hersenvocht af te nemen. Dit gebeurt onder sedatie.


Behandeling

Kinderen met ALL worden volgens een landelijk protocol behandeld. Hoe de behandeling er precies uitziet, hangt af van het type leukemie, het soort DNA-afwijking, het aantal leukemiecellen in het bloed en de leeftijd van je kind. De behandeling duurt ongeveer twee jaar en bestaat uit chemotherapie. Het eerste deel is het meest intensief.
De belangrijkste bijwerking is een verminderde afweer. Hierdoor wordt je kind vatbaar voor infecties. Om die zoveel mogelijk te voorkomen, krijgt je kind antibiotica en anti-schimmelmedicijnen die het gedurende de hele behandeling moet slikken.
Infecties bij kinderen met een verminderde afweer kunnen zich razendsnel ontwikkelen. Daarom is het heel belangrijk dat je bij koorts altijd meteen contact opneemt met het behandelteam. Doe dat vooral ook als je denkt dat er (zonder koorts) iets met je kind aan de hand is.

Neem altijd onmiddellijk contact op met het ziekenhuis als je kind koorts heeft of als je je zorgen maakt.


Kans op genezing

Kinderen met ALL hebben een grote kans te genezen, maar omdat elke situatie en elk kind uniek is, is het moeilijk voorspellingen te doen. De eerder benoemde beschadigingen van het DNA verschillen per kind. Het soort DNA-afwijking in de leukemiecellen en de gevoeligheid van de leukemie voor de behandeling, zeggen iets over de genezingskans. Laat je niet te veel beïnvloeden door cijfers. Elk kind en elke situatie is uniek.


Vragen?

Kinderen met acute lymfatische leukemie worden op de afdeling hemato-oncologie behandeld.

Telefoon 088-9727272