Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

default.prinses_maxima_centrum

Acute myeloïde leukemie (AML)

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 25 kinderen acute myeloïde leukemie (AML). De ziekte komt bij kinderen van alle leeftijden voor. Bij AML is er sprake van een ongeremde deling en groei van een bepaald soort bloedcellen; meestal zijn dit witte bloedcellen, soms rode bloedcellen of bloedplaatjes. Daardoor is er geen ruimte meer voor de aanmaak van gezonde bloedcellen.

In de folder Myeloïde leukemie lees je alles over deze ziekte. Hier vind je vast de belangrijkste informatie.

Oorzaken

In leukemiecellen wordt vaak een beschadiging in het DNA gevonden. Deze beschadiging komt alleen in de leukemiecellen voor en niet in de gezonde lichaamscellen. Waarom dit zo is, is onduidelijk. Het is dan ook grotendeels onbekend waarom een kind leukemie krijgt. Een enkele keer heeft de ziekte een relatie met een aangeboren afwijking of ziekte, zoals het syndroom van Down, Fanconi anemie of het Noonan-syndroom. Heel soms is de beschadiging het gevolg van eerder gekregen chemotherapie.

Klachten

Kinderen met leukemie kunnen last hebben van steeds terugkerende infecties en koorts, bloedarmoede, bloedneuzen, snel optredende blauwe plekken, kleine puntvormige paarsrode plekjes, lang nabloedende wondjes en botpijnen. Het is vooral de combinatie van deze klachten die op leukemie wijst.

Hoe stellen we de diagnose?

Soms is de diagnose meteen duidelijk na bloedonderzoek, maar meestal is het nodig beenmerg en hersenvocht af te nemen. Dit gebeurt onder sedatie.

Behandeling van AML

Kinderen met AML worden behandeld volgens een protocol dat is gemaakt door nationale en internationale deskundigen. De behandeling duurt ongeveer een half jaar en bestaat uit chemotherapie. Kinderen met bepaalde beschadigingen aan het DNA, krijgen daarna een allogene stamceltransplantatie. Ook als de leukemie niet op de behandeling reageert of als de ziekte terugkomt, volgt een allogene stamceltransplantatie.

Kans op overleving

De overlevingskansen van kinderen met AML liggen boven de 70%. Voor kinderen met Downsyndroom en AML is de prognose nog beter. Laat je niet te veel beïnvloeden door de cijfers. Elk kind en elke situatie is uniek.

Vragen?

Kinderen met acute myeloïde leukemie worden op de afdeling hemato-oncologie behandeld.

Telefoon 088 972 72 72