Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Rechten en plichten

Wanneer je in het Prinses Máxima Centrum komt, zetten wij ons, samen met jou, in voor de beste zorg en behandeling. Als je hulp inroept van een zorgverlener ontstaat een “geneeskundige behandelingsovereenkomst” met jouw kind: je geeft ons de opdracht jouw kind zorg te verlenen. Dat kan zijn in de vorm van een onderzoek, advies of behandeling. De relatie tussen zorgverlener en patiënt is geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO staan de rechten en plichten van patiënten. Belangrijke onderdelen zijn het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels ‘informed consent’ ofwel: je geeft toestemming nadat je goed geïnformeerd bent. Jij en/of jouw kind beslissen samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden. Wat staat er in de WGBO? Je leest het hier.

Er is ook een folder voor jongeren over de WGBO.