Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Vergoedingen en tarieven

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Wanneer u in Nederland woont en verzekerd bent, declareren wij de aan u en/of uw kind geleverde zorg rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Passantentarieven

Woont u niet in Nederland of bent u anderszins niet verzekerd via de Zorgverzekeringswet, of weet u niet zeker of u verzekerd bent via de Nederlandse Zorgverzekeringswet? Op deze site van de overheid kunt u raadplegen wat hiervoor de regels zijn. Bent u niet verzekerd in Nederland of heeft u geen recht om in Nederland verzekerd te zijn, dan is het noodzakelijk dat u direct contact opneemt met de afdeling Zorgadministratie van het Prinses Máxima Centrum via 088 97 25 180. Gezamenlijk wordt dan gezocht naar een oplossing om de kosten van de behandeling vergoed te krijgen. In dat geval brengt het Prinses Máxima Centrum het passantentarief in rekening; deze tarieven zijn conform de afspraken met zorgverzekeraars. Deze zijn voor alle patiënten gelijk. Mocht u namelijk in het buitenland verzekerd zijn of op een andere manier toch recht hebben op vergoeding, dan is het raadzaam en waarschijnlijk noodzakelijk vooraf de te verwachten zorgkosten op te geven bij uw verzekeringsinstantie.

Zittend ziekenvervoer voor chemo-radiotherapie

Als u voor chemo-radiotherapie het Prinses Máxima Centrum moet bezoeken, kunt u zittend ziekenvervoer regelen. Voor een vergoeding hiervan heeft u vooraf toestemming van uw zorgverzekeraar nodig.

Toestemming vragen kan vaak telefonisch of schriftelijk. Op de website van uw verzekeraarsinstantie vindt u hoe u een aanvraag kunt indienen. Als de zorgverzekeraar uw aanvraag goedkeurt, dan betaalt deze de vervoerskosten. Als u zelf rijdt, krijgt u de reiskosten vergoed. Of u een volledige vergoeding krijgt, hangt af van uw polisvoorwaarden, het type vervoer en of u kiest voor een vervoerder waar uw verzekeraar een contract mee heeft. Voor zittend ziekenvervoer geldt een wettelijke eigen bijdrage van maximaal €97 per kalenderjaar.

Meer informatie over zittend ziekenvervoer vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.