Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Het behandelteam

In het Prinses Máxima Centrum wordt jouw kind behandeld door een team van experts. Iedere expert is gespecialiseerd in een bepaald onderdeel van de behandeling van kanker. Samen zijn zij jullie zorgteam. Hier lees je wie wat doet.

Goed om te weten: Het Prinses Máxima Centrum werkt intensief samen met het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ), onderdeel van het UMC Utrecht. Als kinderen geopereerd worden of zorg nodig hebben op een intensive care, dan gaan ze tijdelijk over de regenboog brug naar het WKZ. De deskundigen in het behandelteam zijn afkomstig uit beide ziekenhuizen.

Kinderoncoloog
De kinderoncoloog is een kinderarts die gespecialiseerd is in de soort kanker die je kind heeft. Meestal is de kinderoncoloog je behandelend arts. Hij/zij geeft dan leiding aan het behandelteam.
 
Kinderneuroloog
De kinderneuroloog is gespecialiseerd in tumoren van de hersenen en het ruggenmerg. Als je kind een hersentumor heeft, is de neuroloog vaak je behandelend arts. Hij/zij geeft dan leiding aan het behandelteam.

Kinderendocrinoloog
De kinderendocrinoloog weet alles van hormonen. Bij bepaalde soorten hersentumoren is de endocrinoloog je behandelend arts. Hij/zij geeft dan leiding aan het behandelteam.

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in de medische behandeling van kinderen met kanker. Hij/zij begeleidt jullie gedurende de hele behandeling, geeft advies en biedt praktische ondersteuning. De verpleegkundig specialist is je ‘casemanager’.

(Kinderoncologie)verpleegkundige
De (kinderoncologie)verpleegkundigen zorgen voor je kind en begeleiden jullie op de dagbehandeling en tijdens opnames. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de controles en het toedienen van medicijnen. Zij schakelen ook, zo nodig, extra hulp in.

Medisch pedagogisch zorgverlener
De medisch pedagogisch zorgverleners helpen je om je kind te begeleiden. Ze geven uitleg over onderzoeken, ingrepen en behandelingen. Als je dat wilt, kunnen ze je kind voorbereiden en begeleiden. Je kunt hun vragen hoe je het verblijf in het ziekenhuis zo goed mogelijk kan laten verlopen. Ze kunnen je adviseren hoe om te gaan met broers, zussen, je omgeving enz.

Maatschappelijk werker
De maatschappelijk werkers kunnen je helpen je aan te passen aan het leven na de diagnose of de behandeling. Zij helpen ook bij praktische en emotionele problemen, zoals financiën, werk en relaties.

(Neuro)psycholoog
Kanker heeft een enorme invloed op de kwaliteit van leven van kind en gezin. Het lukt de meeste gezinnen zich aan te passen aan de nieuwe situatie, maar enkele gezinnen hebben daar moeite mee. De psychologen kunnen helpen bij psychische klachten en gedrags- en leerproblemen. Alle kinderen met een hersentumor maken standaard kennis met de neuropsycholoog. Als het nodig is zorgt de psycholoog ook voor een goede overdracht naar een psycholoog dichtbij huis. 

Laborant
De laborant neemt bloed af en onderzoekt dit in het laboratorium.

Patholoog
De patholoog onderzoekt beenmerg, hersenvocht, biopten en tumoren. Hij/zij kijkt of er kankercellen in zitten en of de snijranden van de tumor schoon zijn.

Radiodiagnostisch laborant
De radiografisch laboranten maken röntgenfotos’, echo’s en scans. Zij leggen van tevoren uit wat er gaat gebeuren. Bij röntgenfoto’s en scans staan zij achter een muur, maar je kunt altijd met hen praten.

Radioloog
De radioloog beoordeelt röntgenfoto’s, echo’s, CT-scans, MRI-scans en PET-scans. Deze onderzoeken gebeuren rond de diagnose, maar ook tijdens de behandeling. Dan is het om te kijken hoe de kanker reageert op de behandeling.

Anesthesioloog
De anesthesioloog is verantwoordelijk voor de narcose en sedatie tijdens operaties, onderzoeken en ingrepen. Van tevoren heb je altijd een gesprek waarin de anesthesioloog uitlegt wat er gaat gebeuren en vanaf wanneer je kind nuchter moet zijn.

Kinderchirurg
De kinderchirurg is doet de operaties. Hij/zij plaatst een VIT of lijn, neemt biopten en verwijdert tumoren. Voor de operatie heb je een gesprek waarin de kinderchirurg uitlegt wat er gaat gebeuren en wat je kunt verwachten. Na de operatie komt hij/zij altijd kijken hoe het met je kind gaat.

Neurochirurg
De neurochirurg opereert kinderen met een hersentumor. Hij/zij plaatst zo nodig een drain en verwijdert de tumor. Voor de operatie heb je een gesprek waarin de neurochirurg uitlegt wat er gaat gebeuren en wat je kunt verwachten. Na de operatie komt hij/zij altijd kijken hoe het met je kind gaat.

Orthopedisch chirurg
De orthopedisch chirurg is verantwoordelijk voor het verwijderen van bottumoren. Voor de operatie heb je een gesprek waarin de orthopedisch chirurg uitlegt wat er gaat gebeuren en wat je kunt verwachten. Na de operatie komt hij/zij altijd kijken hoe het met je kind gaat.

Radiotherapeut
De radiotherapeut bepaalt de dosis van de bestraling en berekent hoe je kind bestraald gaat worden. Vooraf krijg je een gesprek waarbij hij/zij uitlegt wat er gaat gebeuren.

Radiotherapeutisch laborant
Samen met radiotherapeut zorgen de radiotherapeutisch laboranten voor de bestraling. Zij begeleiden je kind en leggen uit wat er gaat gebeuren.

Apotheker
Dit zijn de experts op het gebied van medicijnen. Apothekers kunnen meer informatie geven over de medicijnen die bij de behandeling horen, over de eventuele bijwerkingen van die medicijnen en over medicatiemanagement.

Apothekersassistent
De apothekersassistenten zorgen ervoor dat je medicijnen klaar staan wanneer je naar huis gaat. Zij kunnen je er ook uitleg over geven.

(Kinder)fysiotherapeut
De (kinder)fysiotherapeuten weten alles van bewegen en conditie. Zij stimuleren je kind om, ondanks de behandeling, in beweging te blijven en helpen je kind om conditie op te bouwen en te revalideren. Ook zorgen zij voor en goede overdracht naar de (kinder)fysiotherapeut in je woonplaats.

Revalidatiearts
De revalidatieartsen zijn betrokken bij de revalidatie van kinderen met een hersentumor en kinderen met een bottumor. Zij zorgen ook voor een goede overdracht naar een revalidatiecentrum bij jullie in de buurt.

Consulent Educatieve voorziening (school)
In het geval van regelmatige of langdurige opnames in het Máxima, helpen de consulenten van de Educatieve Voorziening je kind om bij te blijven met school. Samen met jullie en de school van je kind, stellen zij een lesprogramma op. Daarbij houden ze rekening met wat je kind aan kan. De consulenten kunnen je kind ook les geven. Verder zorgen zij voor een goede overdracht naar de school van je kind.

Diëtist
De diëtisten weten alles van voeding en kunnen je helpen je kind zo gezond mogelijk te laten eten. Ook helpen zij als je kind sondevoeding of voeding per infuus nodig heeft.

Comfortteam
Het comfortteam denkt, met jullie en het behandelteam, na over de kwaliteit van leven van je kind, dat wil zeggen het voorkomen en verminderen van pijn en andere klachten. Ook steunt het comfortteem het behandelteam bij het verminderen van de emotionele belasting van je kind en je gezin.