Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

default.prinses_maxima_centrum

Beenmergfalen

In Nederland wordt elk jaar bij ongeveer 25-40 kinderen een ernstige vorm van beenmergfalen gediagnosticeerd, zoals myelodysplastisch syndroom, Juveniele myelomonocytaire leukemie, Fanconi anemie en aplastische anemie. Aangeboren beenmergfalen wordt soms al vlak na de geboorte vastgesteld, maar vaak ook later. Verworven beenmergfalen kan op elke leeftijd onstaan.

In de folder Beenmergfalen en myelodysplastisch syndroom lees je alle informatie over deze ziekte. Hier vind je alvast de belangrijkste informatie.

Oorzaak

Beenmergfalen ontstaat vaak door een fout in een van de jonge bloedcellen. In de kern van de cel is iets beschadigd aan het DNA of de chromosomen. Zo’n beschadiging is niet altijd aantoonbaar. Waardoor de beschadiging optreedt, is vaak niet bekend. Soms is het beenmergfalen al bij de geboorte aanwezig (aangeboren), soms ontstaat het later (verworven). Soms is beenmergfalen erfelijk.

Klachten

De klachten bij beenmergfalen hangen af van de cellijn (het soort cellen) die uitvalt. Bij een tekort aan rode bloedcellen (bloedarmoede) is je kind bleek en moe. Het kan ook duizelig en kortademig zijn. Door een tekort aan gezonde witte bloedcellen kan je kind last hebben van steeds terugkerende of ernstige infecties en koorts. Bloedneuzen, snel blauwe plekken krijgen, kleine puntvormige paarsrode plekjes en lang nabloedende wondjes komen door een tekort aan bloedplaatjes. Ook kan je kind koorts, opgezette lymfeklieren, bot- of buikpijn of een vergrote milt hebben. Bij uitval van alle cellijnen is er een combinatie van genoemde klachten.

Hoe stellen we de diagnose?

Er wordt bloedonderzoek gedaan en onder sedatie wordt beenmerg afgenomen. Soms wordt ook een chromosoombreuktest gedaan.


Behandeling

Kinderen met beenmergfalen worden volgens een protocol behandeld dat is gemaakt door nationale en internationale deskundigen. De behandeling is afhankelijk van de oorzaak en de ernst van de ziekte en bestaat uit medicijnen, bloedtransfusies en/of een allogene stamceltransplantatie. Dit laatste kan alleen als er een geschikte donor is.


Kans op genezing

De genezingskans is erg afhankelijk van eventuele complicaties tijdens de behandeling.


Vragen

Kinderen met beenmergfalen worden behandeld op de hemato-oncologie afdeling.