Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Psychologische en psychosociale zorg

Wij vinden het belangrijk dat kinderen die ziek zijn zich zo normaal mogelijk kunnen ontwikkelen, ondanks de medische behandelingen die ze moeten ondergaan. We besteden daarom aandacht aan de psychische en sociale gevolgen voor jullie gezin.

De medische behandelingen zijn vaak ingrijpend voor het hele gezin. Daarnaast zijn er tal van zaken waar jullie je als ouders zorgen over kunnen maken: bijvoorbeeld je werk, de financiële gevolgen en het effect van deze ingrijpende situatie op eventueel andere kinderen in het gezin. Dit alles geeft stress met mogelijk psychische of lichamelijke klachten als gevolg. We willen jou en je gezin graag ondersteunen met ons team Psychologische en Psychosociale zorg.


Team psychologische en psychosociale zorg
Alle kinderen en ouders kunnen gebruik maken van de ondersteuning en hulpverleningsmogelijkheden door het team psychologische en psychosociale zorg. Het team bestaat uit medewerkers met verschillende deskundigheden:

  • Medisch pedagogisch zorgverlener
    De pedagogisch zorgverlener bereidt kinderen voor op de medische handelingen en begeleidt hierbij. Ook helpt hij/zij kinderen goed om te gaan met hun ervaringen en biedt hij/zij afleiding door spelletjes of creatieve activiteiten.
  • Medisch maatschappelijk werkers
    De maatschappelijk werker ondersteunt en begeleidt ouders bij het omgaan met stressvolle situaties en eventuele veranderingen in het gedrag van het kind. Daarnaast geeft de maatschappelijk werker praktische hulp, bijvoorbeeld op het gebied van werk en zorgkosten.
  • Psychologen
    De psycholoog onderzoekt en behandelt kinderen die hulp nodig hebben in de complexe situatie waarin ze door hun ziekte terecht zijn gekomen. Hierdoor kunnen ze boos of verdrietig zijn. Ook kan sprake zijn van negatieve effecten van de ziekte en behandeling op hun gedrag of hun geestelijke ontwikkeling. De psycholoog start vaak met een kennismakingsgesprek met ouders en kind. Daarna kunnen meer gesprekken volgen om inzicht te krijgen in wat er speelt en hoe we dit het beste kunnen aanpakken. Als het nodig is, doen we een psychologisch onderzoek met bijvoorbeeld een intelligentietest of door spelobservatie.

Vanaf de diagnosestelling wordt met ieder kind en ouder(s)/verzorgers kennis gemaakt door medewerkers van het team. Daarna vindt hulpverlening en ondersteuning plaats, afhankelijk van de wensen en behoeftes van de kinderen en/of ouders. Ook houden wij via KLIK in de gaten hoe het met het gezin gaat en kun je via KLIK aangeven of je behoefte hebt om met een psycholoog of maatschappelijk werker contact te hebben. Meer informatie vind je op de pagina van het  KLIK-portaal.

Behoefte aan een gesprek?

Het team staat voor jullie klaar. Iedereen kan gebruik maken van de hulp van dit team. Zij zijn bereikbaar via secretariaatPPST@prinsesmaximacentrum.nl.