Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Quality of Life

Het doel van de afdeling ‘Quality of Life’ raakt direct aan de missie van het Prinses Máxima Centrum: optimale kwaliteit van leven voor kinderen met kanker en hun gezin, tijdens en na de behandeling. Binnen deze vierde zorgafdeling van het Máxima komen professionals samen die direct verbonden zijn met ‘kwaliteit van leven’ en die participeren binnen de drie andere zorgafdelingen van het Máxima.

Welke groepen geven de afdeling ‘Quality of Life’ vorm?

Het Prinses Máxima Centrum gaat uit van het kind in ontwikkeling. Dat betekent dat we systematisch aandacht willen hebben voor het fysieke, sociale, emotionele, cognitieve en spirituele domein. Zowel tijdens behandeling, follow up en in de levensfasen daarna (late effecten). We willen kinderen begeleiden die van kanker genezen om optimaal te kunnen participeren in de samenleving. De afdeling ‘Quality of Life’ organiseert het continu verbeteren van deze zorg, in verbinding met de gehele organisatie.

Bij alles wat wij doen stellen we ons de vraag: wat betekent dit voor het kind, ouders en gezin? Wat betekent dit voor de kwaliteit van leven nu en later? Om ouders en kinderen zo goed mogelijk grip te geven op de impact van kinderkanker op hun leven, willen we steeds betere afstemming binnen de zorg realiseren. Graag willen we het leven zo normaal mogelijk door laten gaan.