Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om instellingen te onthouden en je bezoek soepeler te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we ook cookies voor de verbetering van de website en het verzamelen en analyseren van statistieken. Lees meer over cookies

Quality of Life

De afdeling Quality of Life komt direct voort uit de missie van het Prinses Máxima Centrum: optimale kwaliteit van leven voor kinderen met kanker en hun gezin, tijdens en na de behandeling. In deze afdeling werken professionals samen die te maken hebben met kwaliteit van leven. Veel van hen zul je op een of andere manier tegen komen tijdens en na de behandeling van je kind.

Wie geven de afdeling ‘Quality of Life’ vorm?

Het Prinses Máxima Centrum wil kinderen met kanker niet alleen de beste behandeling geven, maar hen ook helpen zo gewoon mogelijk te leven en zich te blijven ontwikkelen, ondanks hun ziekte. Dit noemen we ontwikkelingsgerichte zorg.

We helpen je kind zo gewoon te blijven functioneren, zowel lichamelijk, cognitief (op school), emotioneel, psychologisch als spiritueel. Ook stimuleren we je kind zich te blijven ontwikkelen. Dit doen we niet alleen tijdens de behandeling, maar ook daarna, want we willen dat kinderen later zo gewoon mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

We stellen altijd het belang van kind en gezin voorop. Daarom stellen we ons bij alles wat wij doen de vraag: wat betekent dit voor kind, ouders en gezin? Wat betekent dit voor de kwaliteit van leven nu en later?